Nature Feels

“Nature Feels (เนเจอร์ ฟิลส์ ) พวกเราคือกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติ ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา อาทิ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สัตววิทยา และวิทยาศาสตร์ทางทะเล พวกเรามารวมตัวกันเพื่อพาเด็กและครอบครัวรวมถึงผู้ที่สนใจ ไปเชื่อมต่อและฟังเสียงธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมและเกมส์ พวกเรามุ่งหวังอยากให้เด็กเรียนรู้พร้อมสัมผัสธรรมชาติจนเกิดเป็นความรักความเข้าใจ เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ค่าของทรัพยากรในวันข้างหน้า”

Connecting Human with Nature

Upcoming Trips

  • ชวนเด็กๆ และครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Connecting with Entomology กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจโลกของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลงตัวน้อยๆ แต่ประโยชน์ไม่น้อย เพื่อพัฒนาทักษะด้านธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นี้ ณ PEE NEUNG Coffee House Salaya...

  • Feel like the Firefly ทริปที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวมาทำความเข้าใจโลกของหิ่งห้อยตั้งแต่ระดับไข่จนถึงตัวเต็มวัย เข้าใจระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่จำเป็นสำหรับหิ่งห้อย และกิจกรรมจำลองบ้านของหิ่งห้อยที่เด็กๆ และครอบครัวจะได้ร่วมกันทำ...

  • Feel like the Firefly ทริปที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวมาทำความเข้าใจโลกของหิ่งห้อยตั้งแต่ระดับไข่จนถึงตัวเต็มวัย เข้าใจระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่จำเป็นสำหรับหิ่งห้อย และกิจกรรมจำลองบ้านของหิ่งห้อย...

  • จกรรมแคมปิ้ง เดินป่า ส่องสัตว์ เรียนรู้ผีเสื้อ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพาเด็กๆ และครอครัวไปร่วมเปิดประสบการณ์นอกบ้าน ไปเรียนรู้โลกของป่าและเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 (2 วัน 1 คืน)  ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...