ร่วมสอนวิชา Environmental Education

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา พี่โทรี่ Nature Feels ได้รับเกียรติจาก อ. ดร. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค ร่วมสอนวิชา Environmental Education และ workshop ให้กับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี