Knowledge

เมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม Nature Feels ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันราชพกฤษ์ มีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ณ บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน...

  ขณะที่ผู้เขียนกำลังสงสัยเรื่องวันเด็ก ถึงเหตุผลของการจัดงานวันเด็กนั้น มือก็ลองค้นหาคำว่า “วันเด็ก” ขึ้น พบคำว่า “ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่” และเห็นด้วยกับการให้ความสำคัญแก่เด็กอย่างยิ่ง

ณ ป่าแห่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตมากมายนับหมื่นชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันเป็นระยะเวลานานแสนนาน ปกติจะมีการพูดคุยประชุมกันเรื่องสารทุกข์สุกดิบของเหล่าของต้นไม้ใหญ่ที่เป็นบรรพบุรุษดูแลป่าแห่งนี้ กระทั่งวันหนึ่ง มีปู่ยางนาพูดขึ้นมาว่า “ทุกวันนี้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้หลายชนิดที่ออกดอกฤดูหนาวเริ่มหยุดออดดอก เพราะอากาศร้อนขึ้นทุกวัน” ปู่ตะแบก พูดขึ้นว่า “ไม่ต้องแปลกใจกันหรอก ก็เพราะประชากรต้นไม้อย่างเราลดน้อยลงไง เจ้ากลุ่มลิงกินเนื้อเขาใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้มาตัดทำลายป่าทำลายต้นไม้อย่างไวมาก เรื่องนี้ฉันได้ยินมาจากเจ้านกนางนวลที่เคยเล่าให้ฟัง” “ถึงเจ้าลิงกินเนื้อจะฉลาดแต่พวกนั้นจะขาดพวกเราไม่ได้นะ” แม่ย่าพันจำกล่าว  ทำไมละ? เจ้าหนูกระรอกที่อยู่บนลุงไทรกล่าว “เจ้าหนูเอ่ย ก็เพราะว่าธรรมชาติสร้างพวกเราให้มีชีวิตอยู่แบบเกื้อกูล สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบไงเล่า ที่เขาเรียกว่า ระบบนิเวศ เจ้าระบบนิเวศก็คือครอบครัวเราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน หากขาดอะไรไปสักอย่างก็จะทำให้อีกสิ่งมีชีวิตอยู่ลำบาก” แล้วลิงกินเนื้อที่ฉลาดขนาดนั้น เขาคงไม่กลัวถ้าขาดพวกเราไป กระรอกน้อยถามต่อ “ตามธรรมชาติถ้าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามขาดอากาศออกซิเจนและน้ำ สิ่งมีชีวิตนั้นก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้เป็นอันขาด” แล้วออกซิเจนกับน้ำมาจากไหนฮ่ะ กระรอกสงสัย “ออกซิเจนกับน้ำก็มาจากพวกเราไงเจ้ากระรอก” ปู่รกฟ้าพูดเสริม แต่ปู่ครับผมไม่เคยผลิตออกซิเจนและน้ำได้เลยนะตั้งแต่เกิดมา “ก็ที่เองเที่ยวไปกินผลไม้ตามต้นไม้แล้วไปถ่ายไว้ทั่วสารทิศ นั่นแหละคือการผลิตต้นไม้ แล้วต้นไม้ที่เองไปทิ้งเมล็ดไว้เมื่อเติบโตก็ช่วยผลิตออกซิเจนและน้ำไงละเจ้าหนูน้อย เพราะพวกต้นไม้เดินไม่ได้จึงต้องอาศัยสัตว์อย่างพวกเองคอยกระจายเมล็ดให้ไปตกที่ไกลๆ ยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสายพันธุ์ต้นไม้ป่าก็มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์” อ่อ แบบนี้เองหรอครับ แล้วเราจะทำยังไงลิงกินเนื้อถึงจะไม่ทำลายพวกเราครับปู่ "ก็จนกว่าลิงกินเนื้อจะไม่มีออกซิเจนและน้ำให้ดำรงชีพนั่นแหละ...

เคยลองสังเกตกันบ้างไหมว่าเวลาอยู่หน้าจอคอมหรือใช้มือถือนานๆ จะเกิดอาการล้าสายตา มึนศรีษะ พลังงานหมด ...