Travel

จกรรมแคมปิ้ง เดินป่า ส่องสัตว์ เรียนรู้ผีเสื้อ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพาเด็กๆ และครอครัวไปร่วมเปิดประสบการณ์นอกบ้าน ไปเรียนรู้โลกของป่าและเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 (2 วัน 1 คืน)  ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...

กลุ่ม Nature Feels ชวนเด็กๆ และครอบครัวไปเรียนรู้ธรรมชาติ สัตว์ป่าและแมลง ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “Nature Feels in Khao Yai : Feels the Real Nature” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ...

ชวนเด็กๆ และครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Connecting with Entomology กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจโลกของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลงตัวน้อยๆ แต่ประโยชน์ไม่น้อย เพื่อพัฒนาทักษะด้านธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นี้ ณ PEE NEUNG Coffee House Salaya...

Feel like the Firefly ทริปที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวมาทำความเข้าใจโลกของหิ่งห้อยตั้งแต่ระดับไข่จนถึงตัวเต็มวัย เข้าใจระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่จำเป็นสำหรับหิ่งห้อย และกิจกรรมจำลองบ้านของหิ่งห้อย...

Feel like the Firefly ทริปที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวมาทำความเข้าใจโลกของหิ่งห้อยตั้งแต่ระดับไข่จนถึงตัวเต็มวัย เข้าใจระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่จำเป็นสำหรับหิ่งห้อย และกิจกรรมจำลองบ้านของหิ่งห้อยที่เด็กๆ และครอบครัวจะได้ร่วมกันทำ...

ส่องสัตว์ป่าผ่านรอยตีน : Wildlife Footprints กิจกรรมที่สามารถเล่นอยู่บ้านได้ทั้งครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ รวมถึงเชื่อมโยงกับสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าป่าอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย...

เมื่อคนเมืองต้องเผชิญกับความเครียด การแข่งขันกับเวลา มลภาวะทางอากาศ และโรคภัยต่าง ทำให้หลายคนเกิดความเครียดสะสม ไม่มีเวลาพักผ่อน ร่างกายขาดสมดุลจนนำไปสู่โรคภัยต่างๆ กลุ่ม Nature Feels จึงอยากพาคนเมืองเข้าป่า รับพลังจากต้นไม้ สัตว์ป่า เห็ดรา จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย เพื่อปรับสมดุลกายใจให้เข้าสู่ปกติ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 4 - 5 เมษายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...