เพราะเราอยากสอนให้เด็ก “รัก” ธรรมชาติ เมื่อพวกเขาเติบโต พวกเขาจะปกป้องทรัพยากรด้วยตัวเขาเอง

Nature Family Trip


ทุกเดือนพวกเราจะจัดทริป โดยพาเด็กๆ และครอบครัวไปเรียนรู้ธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ เช่น ทริปเดินป่า ทริปทะเล ทริปในสวน ทริปเรียนรู้วิถีชุมชน และทริปป่าต้นน้ำ เป็นต้น

Nature Camp


พวกเราจะทำจัดแคมป์ศึกษาธรรมชาติ พาน้องๆ ไปเรียนรู้การดำรงชีพตอนอยู่ในป่า ไปรู้จักเพื่อนในป่า รู้จักสัตว์ป่า พรรณไม้ และใช้ชีวิตแบบพื้นฐานของมนุษย์

Nature Family Private


สำหรับครอบครัวหรือโรงเรียนที่อยากจัดทริปเฉพาะกลุ่ม Nature Feels ก็สามารถจัดให้ได้ (หากมีเวลาที่เหมาะสม)

Nature Workshop


ทุกๆ เดือนจะมีกิจกรรม Workshop ประดิษฐ์ของเล่นจากวัตถุธรรมชาติ / ศิลปะจากใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น

Nature Feels Adventure


กิจกรรม Adventure เล่นกับธรรมชาติและต้นไม้ โดยมีอุปกรณ์เฉพาะเพื่อความสนุกและปลอดภัย เช่น ปีนต้นไม้ และ Zipline

Nature Feels Forest School


นอกจากทริปธรรมชาติแล้วพวกเรายังมี Forest School (โรงเรียนป่าไม้) เพื่อเป็นแหล่งเล่นและแหล่งเรียนรู้ในที่เดียวกัน โดยใช้ธรรมชาติเป็นครู ให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการและประสบการณ์จากธรรมชาติรอบตัว

Nature Feels CSR


กลุ่มเรารับงานจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ค่าย และอื่นๆ  ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พูดง่ายๆ คือ งาน CSR พวกเราก็จัดให้ได้

Nature Feels Giver


(สอนน้องขาดแคลน) : ความหวังหนึ่งของงานกลุ่มคือ พวกเราจะนำรายได้บางส่วนไปจัดกิจกรรมให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมชาติ  โดยอยากให้เด็กกลุ่มนั้นรักและหวงแหนทรัพยากรในบ้านของตัวเอง