ทีมงาน

NF_KHan1WM-1426

ขนิษฐา ลาสุด (พี่โทรี่)

ผู้จัดการค่าย นักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ (ด้านนิเวศวิทยาและพื้นที่ชุ่มน้ำ)
naturefeels-crew-turbo

ณัฐพล คุณาธรรมกิจ (เทอร์โบว์)

บันทึกเรื่องราวของ Nature Feels ผ่านภาพถ่ายและคลิป vdo
naturefeels-staff

ชฏาภรณ์ เสวีวัลลภ (พี่เอ)

นักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ (ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและแมลง)
Nature Feels in the Jungle -512

จักรกฤช คะชานันต์ (พี่อ๊อฟ)

นักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ (นิเวศวิทยาป่าเขตร้อนชื้นเเละสัตว์ป่า)
naturefeels-crew-tam

ภากร ณ ลำปาง (พี่ตูมตาม)

นักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ (ระบบนิเวศทางทะเล)

ที่ปรึกษา

53236719_663226161080322_5122069433321259008_n

อ.ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค (อ.แต)

ที่ปรึกษากลุ่ม Nature Feels อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
naturefeels-crew-kob

อนันตา อินทรอักษร (พี่กบ)

ที่ปรึกษากลุ่ม Nature Feels (ฝ่ายกิจกรรมและศิลปะ) นักจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างอัตลักษณ์และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์