ครอบครัว Tag

ชวนเด็กๆ และครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ผ่าน Workshop: Connecting with Soil กิจกรรมง่ายๆ และสนุกที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องราวของ "ดิน" รวมถึงโลกของสิ่งมีชีวิตในดินที่หลายคนไม่เคยรู้จัก เพื่อพัฒนาทักษะด้านธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ ...